Skip to main content
Humanities LibreTexts

12.4: Video 2: Ugomvi

  • Page ID
    79970
  • An interactive or media element has been excluded from this version of the text. You can view it online here: http://pb.libretexts.org/kiswahili/?p=327

    Activity:

    Tazama mazungumzo katika picha ya video na uandike mswada wa kuendeleza mazungumzo hayo. Kumbuka kujumuisha maswala ya uaminifu katika ndoa.

    • Was this article helpful?