Skip to main content
Humanities LibreTexts

12.2: Video 1: Mbakaji

  • Page ID
    79968
  • An interactive or media element has been excluded from this version of the text. You can view it online here: http://pb.libretexts.org/kiswahili/?p=319

    Activity:

    Tazama picha ya video na utafakari kuhusu mada hii: Ni haki kuchukulia sheria mkononi kwa kuwaadhibu wabakaji. Andika maoni yako kuhusu mada hiyo.

    • Was this article helpful?