Skip to main content
Humanities LibreTexts

10.5: Matumizi ya Lugha

 • Page ID
  79959
 • Sarufi: Kirejeshi Kisicho Tensi

  The tenseless relative construction refers to actions taking place in the general or ‘universal’ present, i.e. the present expressed by the tenses -a- and hu-. It is often used in proverbs.

  kisiwa kijulikanacho
  known island/island that’s known (3)
  mtu awezaye kuendesha shule vizuri (80)
  someone able to (who can) run a school well
  kazi wafanyazo
  activities (which) they do (57)
  mwezi ujao
  month which is coming/next month
  swali lifuatalo
  the following question
  kisiwa kisichojulikana
  unknown island/island which isn’t known
  mtu asiyeweza …
  someone unable/who can’t…
  kazi wasizofanya
  activities (which) they don’t do
  mwezi usiokuja
  month which isn’t coming
  swali lisilofuata
  the question which doesn’t follow

   

  Methali:

  Ajuaye ni Mungu. 
  The one who knows is God. (Only God has true knowledge.) 

  Mtoto umleavyo ndiyo akuavyo. 
  How you raise a child, that’s how s/he’ll grow.

   

  Zoezi la kwanza. BADILISHA TENSI.

  Tafsiri sentensi zifuatazo. Badilisha tensi na kutumia sarufi mpya, yaani Virejeshi Visivyo Tensi.

  1          Mtu anayesoma madarasa mengi ni msomi.
  2          Simba anayejulikana si mkali.
  3          Lugha zinazofundishwa kwa kawaida ni Kixhosa na Kikikuyu.
  4          Watu wanaoandika riwaya ni waandishi.
  5          Dini inayotawala Unguja ni Islam.
  6          Juma linalokuja litakuwa refu.
  7          Wiki inayokuja haitakuwa rahisi.

  Zoezi la pili. TAFSIRI METHALI.

  1          Kila apigaye (hodi) mlango hupata majibu.
  2          Yote yang’aayo usidhani ni dhahabu. (ng’aa=shine, glitter)
  3          Kikulacho ki nguoni mwako. (ki=kimo)
  4          Asiyeuliza hanalo ajifunzalo.
  5          Amnyimaye punda adesi, kampunguzia mashuzi. (nyima=deny, adesi
  9/10=lentil, shuzi 5/6=fart)
  6          Aisifuye mvua, imemnyea. (sifu = praise, nya = excrete; rain)

  Zoezi la tatu. MAELEZO YA METHALI.

  Andika insha inayoeleza maana ya methali moja. Utapata methali nyingi kwenye mtandao:
  http://www.glcom.com/hassan/kanga.html
  .
  http://web.ionsys.com/~mourad/methali.htm
  Kanga Gallery
  http://www.swahilionline.com/language/proverbs/provrbs.htm

  • Was this article helpful?