Skip to main content
Humanities LibreTexts

8.8: Matumizi ya Lugha

 • Page ID
  79948
 • SARUFI: MNYAMBULIKO WA KUFANYANA
                   MNYAMBULIKO WA KUFANYUA

  The Reciprocal form (Mnyambuliko wa Kufanyana) expresses interaction, and is marked by – an –.
  E.g.
               penda, love                                pendana, love each other/one another
              busu, kiss                                   busiana, kiss (each other)
              samehe, forgive                          sameheana, forgive each other
              kubali, agree                              kubaliana, agree (with each other)
              pa, give                                      peana, give each other

  Examples:
  Walipomaliza kusalimiana Zakaria alitikisa kichwa.

  When they had greeted each other Zakaria shook his head.
  –> salimu, greet
  Walitazamana machoni.

  They looked into each other’s eyes.
  –> tazama, look

  Kumbuka:
  Tulionana naye. 1. We saw each other/met with him/her. (2 people involved)
  2. We saw/met with him/her.(3 or more people involved)

  • Was this article helpful?