Skip to main content
Humanities LibreTexts

12.5: Matumizi ya Lugha

 • Page ID
  79971
 • Sarufi: Kudogowesha na Kukubwisha

  KUDOGOWESHA

  Nouns may take on a diminutive meaning by adding the prefixes ki-/vi– and ka-/tu- to the noun stem. The second pair suggests a greater degree of diminution. The tu– plural is rarely used. The rules for forming the diminutives follow the division of noun stems into:

  consonant stems (polysyllabic) m-toto
  vowel stems (polysyllabic) ny-umba
  monosyllabic stems m-bwa
  ki-stems ki-tabu
  ch-stems ch-umba
  Class 14 u-baridi

  Examples:

  1 m-toto ki-toto ka-toto
  2 ny-umba ki-j-umba ka-j-umba
  3 m-bwa ki-ji-bwa ka-ji-bwa
  4 ki-tabu ki-ji-tabu ka-ji-tabu
  5 ch-umba ki-ch-umba ka-ch-umba
  6 u-baridi ki-u-baridi ka-u-baridi

   

  Usages exist outside these categories, e.g. ki-m-radi, ‘little/negligible/silly little project’.

  Translation depends on context, as the diminutive may express a small size or endearment, or both, or may be used to belittle.

  Zoezi la kwanza. TAFSIRI

  1 kijia
  2 vijiji
  3 kijito
  4 kijiko
  5 kilima
  6 vijoka
  7 kabarua
  8 kasichana
  9 kadege
  10 kawimbo
  11 kipenzi

   

  KUKUBWISHA

  Augmentatives convey the meaning of large size or derogation and disrespect. They are formed by adding the prefix ji-/ma– to the noun stem. Similar rules apply as for diminutives. Note the nouns that originally belong to Classes 5/6, i.e. those whose secondary use is augmentation.

  Examples:

  1 m-toto ji-toto/ma-toto
  2 ny-umba j-umba/ma-j-umba
  3 m-bwa ji-bwa/ma-ji-bwa
  4 n-goma goma/ma-goma
  5 ki-tabu tabu/ma-tabu OR ji-tabu/ma-ji-tabu
  6 jambazi ji-jambazi/ma-ji-jambazi

  Zoezi la kwanza. TAFSIRI
  1         jiji
  2         jitu
  3         jike: ng’ombe jike
  4         majoka
  5         buzi
  6         a huge bird
  7         big cats
  8         (Thereza na Rosa wanazungumza)
  “Sijui mavulana mengine yakoje! Kuna mvulana mmoja
  nimekwishamjibu vikali kwamba simtaki. […] Lakini yeye
  anajibu: ‘Aksante sana kwa barua yako: hiyo ni alama
  ya mapenzi.’ (34) 
  9         (Thereza na Rosa wanaendelea)
  “Wanasema sijui ni jitu la wapi – lina miguu mirefu kama mbuni!” (34).

  Zoezi la pili. MCHEZO
  Tunga mchezo mfupi pamoja na mwanafunzi mwenzako mkitumia sarufi hii.

   

  • Was this article helpful?