Skip to main content
Humanities LibreTexts

11.7: Matumizi ya Lugha

 • Page ID
  79966
 • SARUFI:       

  (1)            VIUNGO

  (2)            TANAKALI SAUTI

                                    VIUNGO

              hali                             while, as, -ing
              huku                           while, as, -ing
              ili                                so that, in order that
  ingawa                        although
              isipokuwa                   except, … that, …for
              kama kwamba            as if, as though
              ndiyo maana               that’s why
              ndiyo sababu              that’s why
              wakati                        when, while
              yaani                          that is, that’s to say, i.e.

  Zoezi la kwanza

  TAFSIRI. JAZA.

  1. Regina alikuwa mwanamke mwenye busara  hakuwa na kisomo cho chote (12).  
  2. Nyoka alionekana  alikuwa amebanwa na mlango (13).  
  3. “Kumbe  uko mnyamavu namna hii! Ulifikiri tutafukuzwa!” (28) 
  4. Nywele nyeupe –  hazikuwa nyingi – ziliweza kuonekana (40).  
  5. Rosa alikwenda chumbani mwake  akilia (65).  
  6. Albert alikuwa akifanya kazi  akipika chakula cha jioni (67).  
  7. Mtu wa shamba huangalia nyota  apate kulima zao fulani (71).  
  8. “Sura yako naikumbuka  jina nimesahau.” (74)  
  9. Aliona ni yule Charles wa zamani,  ndevu (76).  

                              TANAKALI SAUTI

               aa!                     oh no, hold on there (disagreement)
               a! a! a!               oh no! oh my god!
               hebu                   c’mon, let’s …..
               kumbe                lo and behold, bingo! surprise!
               lo; loo                wow, surprise!
               ooo!                  oh; I see
               ooo?                  is that so?

   

  Zoezi la pili

  TAFSIRI NA JAZA.

  1           Alikwenda kuzima koroboi. ………..! Aliona nyoka mkubwa mweusi
  [….]. (12)
  2          “Mimi fikiri wewe iko fanya kaji majuri (= unafanya kazi vizuri), ……….
  danganya.” Baniani alifoka. (15)
  3          Ilikuwa mara ya kwanza kwa Stella kuona walevi – […] “Angalia!
  Angalia! ….. ….. …..!”             (19)
  4           “Mnataka nini watoto wangu?”
               “Mzee sisi tunatafuta mayai ya kununua.”
               “ …….! ……….. mnatafuta mayai tu.” Ninayo machache. [….] (23)
  5           “Zakaria, inafaa uache ulevi.”
               “ ……….. mke wangu, unafikiri ulevi ni ugonjwa?” (24)
  6           “Flora, …….. tuone picha za boys wako!” (63)

  Zoezi la tatu. MCHEZO MFUPI.
  Wanafunzi waandae michezo mifupi kwenye vikundi, wakitumia mifano mingi ya
  tanakali sauti.

  • Was this article helpful?